זימון אסיפה שנתית ליום 2.1.24

זימון אסיפה שנתית ליום 2.1.24