דוח הנפקה פרטית של 19,000 אופציות לא רשומות למנהל בקבוצה

דוח הנפקה פרטית של 19,000 אופציות לא רשומות למנהל בקבוצה