מגזרי פעילות

נדל"ן

החברה מחפשת באופן שוטף הזדמנויות בתחומי הנדל"ן המסחרי בהן היא משתמשת או תשתמש בפעילותה כדי ליצור ערך לחברה ולסייע לה להגביר את היציבות הפיננסית שלה.
שתי השקעות עיקריות מובאות להלן.

שותפות עם קרן השקעות ריאליטי-
שיתוף פעולה עם קרן ריאליטי שרכשו 50% מקמפוס אלקטרה ברובע ראשון לציון, נכס נדל"ן בשטח של 64 דונם, דרומית לתל אביב.

מפעל אלקטרה-BOSCH
נכס באשקלון (אזור פיתוח "A") המשתרע על פני 32 דונם, עליו ייבנה המפעל החדש של אלקטרה - BOSCH. נמצא בבעלות מלאה של אלקטרה.