דיווחיים מידיים

זימון אסיפה כללית ליום 7.8.24

22/07/2024

דוח מיידי בדבר הקצאה פרטית שאינה מהותית לפי תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס 2000

23/06/2024

זימון אסיפה מיוחדת ליום 31.7.24

23/06/2024

זימון אסיפה מיוחדת ל-2.5.24

26/03/2024

שיחת ועידה להצגת התוצאות הכספיות ליום 31.12.23 תתקיים ביום 26.3.24 בשעה 10:00, הדוחות יפורסמו טרם קיום השיחה

19/03/2024

השלמת הסכם להשקעה בגלובל ריטייל

11/03/2024

זימון אסיפה מיוחדת ליום 7.4.24

29/02/2024

גלובל ריטייל והחברה בהסכם עם משקיע להשקעה בגלובל ריטייל

29/02/2024

דוח הצעה פרטית לא מהותית

17/12/2023

דוח הצעה פרטית מהותית

04/12/2023

1 2 3 5