דיווחיים מידיים

דוח הצעה פרטית לא מהותית

17/12/2023

דוח הצעה פרטית מהותית

04/12/2023

זימון אסיפה שנתית ליום 2.1.24

27/11/2023

לא תמשש אופציה לרכישת מניות גלובל ריטייל המוחזקות ע"י משפחת ביתן

27/09/2023

הבנות לרכישת החזקות קוויק בשותפות קמעונאות אונליין בכ-30 מיליון שח במשך 5 שנים

30/08/2023

הושלמה עסקת הקמת מועדון לקוחות כרטיס אשראי עם כאל ובנק פועלים, פועלים להשקת המועדון

07/08/2023

התקשרות בהסכם זכיינות עם אדידס ישראל

01/08/2023

השלמת הסכם שיתוף פעולה מסחרי ומיזוג פעילויות עם רב בריח

02/07/2023

מכירת זכויות מתיק אשראי קיים של מועדון אלקטרה לכאל בכ 35 מיליון שח

01/06/2023

תשקיף מדף מיום 31.5.23

31/05/2023

1 2 3 5