דיווחיים מידיים

זימון אסיפה כללית ליום 7.8.24

22/07/2024

דוח מיידי בדבר הקצאה פרטית שאינה מהותית לפי תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס 2000

23/06/2024

זימון אסיפה מיוחדת ליום 31.7.24

23/06/2024

זימון אסיפה מיוחדת ל-2.5.24

26/03/2024

דוחות כספיים &מצגות משקיעים

2024

דוחות כספיים

רבעון 1

מצגות משקיעים

רבעון 1 2024

29/5/2024

2023

דוחות כספיים

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

שנתי

מצגות משקיעים

שיחת משקיעים - רבעון 1

29/05/2023

רבעון 1 2023

29/05/2023

רבעון 3 2023

27/11/2023

שנתי

שיחת משקיעים רבעון 3 2023, מיום 27/11/2023

שיחת ועידה משקיעים - שנתי 2023

2022

דוחות כספיים

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

שנתי

מצגות משקיעים

רבעון 1 2022

17/05/2022

רבעון 3 2022

27/11/2022

שנתי

26/03/2023

2021

דוחות כספיים

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

שנתי

מצגות משקיעים

זום משקיעים 29/08/2021

29/08/2021

שנתי 2021

26/03/2023

שיחת משקיעים – שנתי 2021

06/03/2022

2020

דוחות כספיים

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

שנתי

מצגות משקיעים

2019

דוחות כספיים

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

שנתי

מצגות משקיעים

2018

דוחות כספיים

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

שנתי

מצגות משקיעים

הודעות למשקיעים

אלקטרה מוצרי צריכה פותחת את שנת 2024 עם תוצאות חזקות ברבעון הראשון לעומת הרבעון המקביל אשתקד

30/05/2024

אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את הרבעון הרביעי ושנת 2023

26/03/2024

גייסה כ-57 מיליון שקל בהנפקת מניות פרטית למשקיע מוסדי מוביל

18/12/2023

אלקטרה מוצרי צריכה מצטיידת במזומנים ומחזקת את ההון העצמי לקראת המשך מימוש תוכנית הפיתוח העסקי של החברה

04/12/2023

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 גדלו בכ-5% לכ-4.9 מיליארד שקל, בנטרול מגזר המזון הסתכם הרווח הנקי לבעלי המניות בתקופת הדוח בכ-65 מיליון שקל

27/11/2023

אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את הרבעון השני והמחצית הראשונה
לשנת 2023:
לראשונה הכנסות החברה חוצות את רף ה 3- מיליארד שקל ב מחצית

31/08/2023

אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2023: הכנסות החברה ברבעון עלו בכ-4% לכ-1.5 מיליארד שקל. הרווח הנקי לבעלי מניות הרוב בתקופה – בנטרול תוצאות מגזר המזון שהושפע מתהליך מאסיבי של שיפוצים במסגרתו נסגרו זמנית סניפים לטובת הסבתם למותג Carrefour – הסתכם בכ-25.8 מיליון שקל

29/05/2023

אלקטרה מוצרי צריכה: הכנסות החברה עלו בכ-34.3% בשנת 2022 לכ-6.24 מיליארד שקל. הרווח הנקי לבעלי מניות הרוב בתקופה – בנטרול תוצאות מגזר המזון העובר תהליך מאסיבי של שיפוצים והאצה של הסבת סניפים למותג Carrefour – הסתכם בכ-155 מיליון שקל

 

26/03/2023

כשבועיים בלבד לאחר חתימה לאספקת מערכות חימום בכמיליארד שקל :אלקטרה מוצרי צריכה חותמת על חתימת הסכם נוסף עם ענקית אירופאית למכירת מערכות חימום בהיקף של כ- 350 מיליון שקל ההסכם נחתם עם חברת weishaupt , אחת מארבע השחקניות הגדולות באירופה בתחום, ומתווסף להסכמים של אלקטרה עם Bocsh ומותגים נוספים בהיקף כולל של למעלה מ-2 מיליארד שקל

08/12/2022

הכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2022 צמחו  בכ-48% לכ-4.7 מיליארד שקל הרווח הנקי בתקופה – בנטרול מגזר המזון העובר תהליך מאסיבי של רה ארגון והאצה של הסבת סניפים למותג Carrefour – הסתכם בכ-134 מיליון שקל הרווח הנקי בתקופה – בנטרול מגזר המזון העובר תהליך מאסיבי של רה ארגון והאצה של הסבת סניפים למותג Carrefour – הסתכם בכ-134 מיליון שקל

27/11/2022

חדשות

11.06.2023

כלכליסט: האחים זלקינד לוקחים את אדידס לקרב מול נייקי של

קרא עוד
03.05.2023

ynet: יוצאת לדרך: 50 סניפי קרפור ייפתחו בשבוע הבא ברחבי

קרא עוד
30.04.2023

גלובס: השקת קרפור: הממונה אישרה לאלקטרה, כאל וביט להקים מועדון

קרא עוד
11.01.2023

גלובס: סבן אילבן משיקה חנות ראשונה בישראל בדיזנגוף סנטר בת"א

קרא עוד
06.09.2022

אייס: S&P מעלות אישררה את דירוג החברה הגבוה של אלקטרה

קרא עוד

גרף מניה

אלקטרה במספרים

1,842

מיליארד שקל הכנסה רבעונית

518

מיליון שקל רווח גולמי רבעונית

152

מיליון שקל EBITDA רבעוני

1.05

מיליארד שקל הון עצמי

ESG

אחריות תאגידית

אנו מחויבים ליצור ערך בר קיימא לבעלי המניות, עם יושרה ותשוקה להפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר.