הסכם מסגרת לפיתוח, יצור ואספקה של מערכות חימום לשלוש שנים עם לקוח באירופה

הסכם מסגרת לפיתוח, יצור ואספקה של מערכות חימום לשלוש שנים עם לקוח באירופה