אישור רשות התחרות המהווה חלק מהתנאים המתלים להשלמת הסכמים עם קוויק סופר אומליין

אישור רשות התחרות המהווה חלק מהתנאים המתלים להשלמת הסכמים עם קוויק סופר אומליין