מעלות S&P אישררה את דירוג אלקטרה מוצרי צריכה; 'ilAA-' באופק יציב חברת הדירוג ציינה את מעמדה המוביל של החברה במגזר מוצרי הצריכה החשמליים ומערכות האקלים, ואת הסינרגיה הגבוהה בין חטיבות הקבוצה; להערכתה, הסבת סניפי רשת המזון של החברה תחת המותג Carrefour והפעלת רשת חנויות הנוחות 7-Elevn, יתמכו בצמיחת הפעילות העסקית