גייסה כ-57 מיליון שקל בהנפקת מניות פרטית למשקיע מוסדי מוביל

אלקטרה מוצרי צריכה מצטיידת במזומנים ומחזקת את ההון העצמי לקראת המשך מימוש תוכנית הפיתוח העסקי של החברה

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 גדלו בכ-5% לכ-4.9 מיליארד שקל, בנטרול מגזר המזון הסתכם הרווח הנקי לבעלי המניות בתקופת הדוח בכ-65 מיליון שקל