גלובס: ותודה ליינות ביתן: הכנסות הרבעון של אלקטרה צריכה יותר מהוכפלו